VÄLKOMMEN HIT TILL


BLI MEDLEM!                       

Förening och nätverk för oss Nack- , Rygg- och Hjärnskadade till följd av direkt och indirekt våld samt våra anhöriga, samt alla övriga intresserade som kan bli stödmedlemmar. 

Medlemskap för 2017 medlemsavgift för 2017 Enskild medlem 225:- Familjemedlemskap 325:- betala in på bankgiro: 5013-5250  Klicka här

NRH stödjer forskning, utbildning och spridning av kunskap om skador som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud. Skador som alltför ofta medför bestående och invalidiserande besvär. 

NRH verkar för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om behovet av förbättrad diagnostik och mer jämställd vård för de som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada. Principen om alla människors lika värde och rätt till vård skall gälla.

Varje patient som drabbats av ett direkt eller indirekt våld mot kotpelare och/eller huvud borde tidigt i förloppet få lämna en fullständig symptombeskrivning (besvärsritning). De borde också undersökas noggrant och strukturerat både manuellt och, vid behov, med bild- och andra diagnostiska metoder. Detta särskilt med inriktning på eventuell nervpåverkan och/eller instabilitet i kotpelaren. När detta inte sker söker sig många patienter utomlands för att få hjälp och riskerar därmed att bli ”vårdflyktingar”.

I Sverige är varje år runt 100 000 individer med om en trafikolycka som innebär risk för skada. Omkring 30 000 får akuta besvär tydande på nackskada. En del får också besvär talande för rygg- och/eller hjärnskada. Andra skadas i olyckor vid fall, dykning eller idrott. En del av de skadade blir helt återställda men andra utvecklar bestående och med tiden förvärrade besvär. Andelen skadade som får bestående besvär varierar. I en studie från Göteborg visades att så många som 55 % hade utvecklat bestående besvär 17 år efter nacktrauma. Bunketorp L, Nordholm L, Carlsson J. A descriptive analysis of disorders in patients 17 years following motor vehicle accidents. Eur Spine J 2002;11(3):227-34.

De som drabbas av bestående besvär efter våld mot kotpelare och/eller huvud har ofta svårt att få adekvat utredning av sina skador. Många upplever att de inte tas på allvar eller bedöms som psykiskt svaga. Konsekvensen av bristfällig utredning kan bli felaktig eller ospecifik diagnos vilket i sin tur kan medföra felaktig bedömning hos Försäkringskassa och försäkringsbolag. Detta kan i sin tur leda till ekonomisk misär för den skadade och dess närstående.

För att förbättra omhändertagandet av personer med nack-, rygg- och/eller hjärnskada krävs utbildning och forskning. Utbildning för att öka kunskaperna bland vård-/försäkringspersonal. Forskning för att långsiktigt utvärdera och optimera diagnostik och behandling. Därtill behöver inrättas centra med specialkompetens och teknisk utrustning för högkvalitativ funktionell bilddiagnostik som idag finns i andra länder men saknas i Sverige. Vi behöver också skapa strukturerade kvalitetsregister där personer som skadats kan dokumentera sina besvär via nätet, t.ex. 1177 Vårdguiden, och därifrån få råd och ledning och evidensbaserad vård. För att uppnå dessa mål måste beslutsfattare förstå att behovet är stort och agera därefter.

NRH´s informationsfolder (dragspelsvikt, med första sida ”Insättning på NRH Fonden – Nack-, Rygg- och Hjärnskadefonden via, Pg: 900 532-3, Bg: 900-5323,Swish: 123-054 05 67" i foldern sammanfattas vårt syfte och målsättning.

Vi är tacksamma om du vill hjälpa till med spridning av information! Skriv ut ett 10-tal foldrar till offentliga miljöer ex. väntrum, besöksmottagningar etc. som finns i er direkta närhet. Utskrivna exemplar, ca 7 st av den svenska versionen och 3 av den engelska versionen, skall vara i färg, som inte färgar av sig. Ladda ner informationsfoldern i pdf. OBS! Informationstexten i foldern är skriven av: Dr Bo C. Bertilson, dr Gunilla Bring, dr Olle Bunketorp. Bild: Ron Tribell/Axis Arts. Formgivning: Personskadeföreningen NRH

NRH folder Svensk version  klicka här

NRH folder Engelsk version klicka här

Pressmeddelande  •  Aug 17, 2016 08:00 

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma. Läs pressreleasen här

Ge en gåva till förmån för Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt till utredningar och diagnos efter trauma! 

Insättning på NRH Fonden – 

Nack-, Rygg- och Hjärnskadadefonden via

Pg: 900 532-3

Bg: 900-5323

Swish: 123-054 05 67

 

Varmt välkommen att gå med som medlem! Tillsammans når vi målet!

Medlem löser medlemskap för 2017 medlemsavgift för 2017 Enskild medlem 225:- Familjemedlemskap 325:- Medlemsavgiften betalas in på bankgiro: 5013-5250

OBS! Alla medlemsutskick kommer att ske via e-post därför bör alla blivande medlemmar registrera sina e-postadresser via föreningens e-postadress. 

Om du inte har fått något bekräftelsemejl på medlemskap efter inbetalning. Kontrollera då din "övrigt" korg. Dina sekretessinställningar kan ha sållat bort mejl till inkorgen och de råkar hamna fel. Om inte du hittar något där kontakta oss igen, då har något annat fel uppstått. Till kontaktformuläret 


NYHET, 4 NOVEMBER 2016! 

Bedömning av orsakssamband vid whiplashrelaterade besvär 

av Olle Bunketorp,  

civilingenjör, läkare 

Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Ladda ner en PDF av via länk 

 Bedömning av orsakssamband vid whiplashrelaterade besvär klicka här 

Fakta och Rådgivning i sjukvården

Pisksnärtsskada – whiplashskada 1177 

citat "Skador kan uppstå främst i ryggradens ligament, diskar, nervvävnad, senvävnad och muskelvävnad. En så pass låg fordonshastighet som 6-8 kilometer i timmen kan, om du är oförberedd, leda till att huvudet och halsryggen utsätts för krafter på upp till 4,5 G, vilket anses vara gränsen för uppkomsten av en lättare pisksnärtsskada."

Läs mer på 1177

"Trafikkskade og whiplash:

Du kan få nakkeskade hvis du krasjer i lav hastighet

Det er fullt mulig å bli påført en whiplash-skade selv om hastighetsendringen på bilen er lav under en kollisjon. Det slår overlege og førsteamanuensis i trafikkmedisin, Olle Bunketorp, fast i en vitenskapelig artikkel som dinerstatning.no publiserer i dag".Läs hela 

"WAD – Criteria for evaluation of causality" 

Vetenskaplig artikel författare Olle Bunketorp, MSc, MD. Consultant in Orthopaedic Surgery, Sahlgrenska University Hospital. Associate Professor, Sahlgrenska Academy, University of Göteborg Juni 2016   Läs den här 

RÄTTSSÄKER PERSONSKADEREGLERING

En studie bland nackskadade inom Personskadeförbundet RTP 

Framtagen av

Personskadeförbundet RTP Västerås lokalförening, 

Leg. Läkare Medicine Doktor Bo C Bertilson 

Leg. Läkare Medicine Doktor Gunilla Bring

Frågor som rapporten tar upp är bl.a, 

 • Hur lång kan försäkringsbolagens handläggnings tid vara?

 • Hur fördelar försäkringsbolagen uppdragen åt sina medicinska rådgivare?

 • Har andelen godkända samband förändrats över tid?

 • Har den medicinska invaliditetsgraden förändrats över tid?

 • Förekommer det indragna ersättningar?

 • Hur ser rättegångskostnaderna ut?

Läs rapporten KLICKA HÄR 

För mer infomation se  RTP Västerås hemsida

FRÅN 2006 om Skriften Besvär efter stukad halsrygg kom ut 2005, ett samarbete med

Försäkringskassan i Västra Götaland. Författare är docent Jorma Styf, överläkare vid Sahlgrenskas ortopedklinik, och Artur Tenenbaum, chefsläkare vid Mössebergs rehabcenter.


Experterna bakom brevet:
Anita Berglund, medicine doktor Karolinska Institutet
Ulf Björnstig, professor Umeå universitetssjukhus
Ola Boström, docent i trafiksäkerhet, Chalmers,
chef för biomekanik och skyddssystem Autoliv
Olle Bunketorp, docent i trafikmedicin, Sahlgrenska
Lotta Jakobsson, teknologie doktor, Chalmers, Volvo
Irene Jensen, professor Karolinska Institutet
Maria Krafft, medicine doktor Karolinska,
chef för Trafik och samhälle, Folksam
Anders Kullgren, docent i trafiksäkerhet, Chalmers,
universitetslektor Karolinska, forskningschef Folksam
Malin Lind, docent i rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska
Per Morberg, docent i ortopedi, Sahlgrenska
Mats Svensson, docent i trafiksäkerhet, Chalmers
Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör Vägverket
professor, Monash University, Melbourne
 

"Om skriftens hållning till hela whiplashproblematiken skulle bli rådande i försäkringsmedicinska bedömningar, innebär det en vetenskaplig vulgarisering av det egentliga kunskapsläge som uppnåtts inom whiplashområdet i dag", skriver de tolv undertecknarna i sitt brev och spår sega rättsprocesser, försvårad rehabilitering och oacceptabel kränkning av olycksdrabbade om de 40-talet A4-sidorna skulle komma till användning."

Läs artikel i GP klicka här

Läs brevet Kritiska synpunkter på skriften ”Besvär efter stukad halsrygg (WAD) – frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär” som de 12 experterna skrev till

Försäkringskassan
Socialdepartementet
Näringsdepartementet
Whiplashkommissionen
Försäkringsbolagen
Försäkringsbolagens förtroendeläkare
Försäkringsförbundet
Trafikskadenämnden
Vägverket  
Klicka här 

Bilaga 1 till brevet Kritiska synpunkter på skriften ”Besvär efter stukad halsrygg (WAD) – frågor om samband mellan exponering och långvariga besvär” som de 12 experterna skrev Klicka här

Bilaga 2 till brevet Skriften Besvär efter stukad halsrygg Klicka här


”Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall anser att fallet med försäkringskassan och skriften om pisksnärtsskador är en rättsskandal. Flera av påståendena i dokumentet avfärdar han som bluff.” läs artikel i GP klicka här 

Whiplashrelaterade besvär i försäkringsmedicinska sambandsbedömningar

Utdrag ur sammanfattningen "Det kan vara svårt att avgöra vad som är konkurrerande sjukdomsorsaker och vad som kan hänföras till den försäkrades ”befintliga skick”, dvs. fysiska och psykiska tillstånd, sjukdomsanlag och sårbarhet. Degenerativa, åldersrelaterade förändringar anförs vanligen som orsak till besvär efter olyckan, även om dessa funnits långt innan utan att ge besvär. Degenerativa förändringar medför av flera skäl snarare ökad sårbarhet för ett givet våld, både för det påverkade området och för angränsande vävnadsstrukturer, såsom nerver och ryggmärg. 

Begreppet den ”traumatiska principen” har ofta använts i argumentationen från försäkringsgivaren för att förklara att besvärsökning inte kan ske efter initialfasen. Denna princip är generellt giltig och passar för didaktisk förklaring till hur skador i allmänhet läker, men avvikelser från denna besvärskurva med en senare besvärsökning kan förekomma. Orsaken kan vara neurofysiologiska reaktioner, men även degenerativa förändringar t.ex. i halsryggens småleder, som orsakats eller försämrats av skadehändelsen.

Vi kan inte med säkerhet ange en nedre gräns för våldets storlek under vilken långvariga whiplashrelaterade besvär ej kan uppstå. Skaderisken bestäms huvudsakligen av accelerationen hos fordonet. Rimligen minskar risken ju mindre våldet är. Men vilken storhet skall användas för att gradera våldet, om vi inte kan mäta accelerationspulser i varje fordon? Risken för besvär över en månad har skattats till ca 90% vid medelaccelerationen 7g hos fordonet för att minska till ca 1% vid medelaccelerationen 3g. Eftersom antalet påkörningsolyckor med förutsättning för whiplashvåld är stort kommer, trots denna låga risk, ett betydande antal individer per år att kunna utveckla långvariga besvär efter lägre kollisionsvåld. 

Att bedöma skaderisken med utgångspunkt från fordonsskadorna leder lätt till felaktiga slutsatser. Paradoxalt nog är, allt annat lika, risken större om kollisionskrafterna tas upp av styva och därmed starkare strukturer än om kollisionen sker mot eftergivlig plåt som bucklas, dvs. om fordonet ser skadat ut. Moderna fordon har styvare konstruktioner än äldre fordon, eftersom skydd mot kraftiga deformationer har prioriterats. Om fordonet har dragkrok, som dessutom deformeras vid kollisionen, blir accelerationspulsen och därmed skaderisken högre än i en liknande kollision utan dragkrok"

Läs hela sammanställningen Olle Bunketorp civilingenjör samt docent vid Sahlgrenska akademin och överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset., Malin Lindh  docent vid Sahlgrenska akademin och f.d. överläkare i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. klicka här

"Central sensitisering bakom svårbehandlad specifik smärta

Smärtmekanism vid fibromyalgi kan förklara även långvariga organrelaterade smärttillstånd

Jan Lidbeck, med dr, specialistläkare, Multimodala smärtteamet, VE Råå, Helsingborg; knuten till Kunskapscentrum smärta, Region Skåne

HUVUDBUDSKAP
Central sensitisering är en förstärkande mekanism vid långvarig muskuloskeletal smärta. Ökat stöd finns för att central sensitisering kan bidra till även mer specifik långvarig organrelaterad smärta.

Klinisk smärtdiagnostik kan ge vägledning för identifiering av central sensitisering när svårbehandlad smärta inte enbart kan förklaras av smärtgenererande faktorer i ett specifikt organ.

Implikationerna är flerfaldiga. De omfattar bland annat behovet av breddad läkarutbildning i mekanismgrundad smärtdiagnostik. Identifiering av central sensitisering kan ge stöd till att avstå från omfattande utredningar och ingrepp, gör smärtpatienten mer begriplig och utgör grunden för ett bättre omhändertagande." läs mer i Läkartidningen klinik och vetenskap

Therése vann försäkringstvist

 

"KARLSTAD: Sju operationer och 23 år efter den svåra trafikolyckan

Den mötande föraren avled. En kamrat till Therése bröt nacken. Själv skickades hon hem från sjukhuset ”med en bula i huvudet”.


– Jag hade jätteont i huvudet. Mamma tvingade iväg mig på röntgen någon dag senare.

En förslitningsskada, sa läkarna.

Brutit nacken

 

I själva verket hade hon brutit nacken. Det konstaterades 2008 i samband med hennes andra av sammanlagt sju nackoperationer."

Läs hela artikeln i NWT Klicka här

En nackskadad kvinnas levande historia!

PSYKISKT SJUK ELLER FYSISK SKADA” VEM HAR RÄTT

"En nackskadad kvinnas levande historia om hur hon blev bollad runt mellan olika instanser i sjukvården och olika myndigheter under elva år och blev både handikappad och invalid." läs om Armineh och hennes kamp via bloggen Nackskadad.com 

"Jaw symptoms and signs and the connection to cranial cervical symptoms and post-traumatic stress during the first year after a whiplash trauma."

Severinsson Y1, Bunketorp OWenneberg B.

CONCLUSIONS:

Jaw symptoms are seldom reported during the acute phase after a whiplash trauma. Women more often than men develop jaw symptoms during the first year. Jaw symptoms and signs may develop also after low-speed impacts, especially after rear-end collisions. Jaw symptoms and signs should be observed after whiplash trauma, especially in those with headache, pronounced neck problems, cranial neck symptoms and post-traumatic stress." Klicka in på PubMed

 The Pain Relif Foundation 

 • What is Craniocervical Instability?

 • How does Craniocervical Instability occur?
 • What are the Symptoms of Craniocervical Instability?
 • How is Craniocervical Instability Diagnosed
 • What is the treatment for Craniocervical Instability? för svar klicka här

"MR Imaging Findings in Spinal Ligamentous Injury"

Clinical instability of the spine after trauma occurs when the spinal ligaments and bones lose their ability to maintain normal alignment between vertebral segments while they are under a physiologic load. Instability can lead to further injury, pain, or deformity and can require surgical stabilization. MR imaging has been shown to be helpful in the detection of ligamentous injury" 

läs mer Klicka här

 och i PubMed Klicka här


030399