VÄLKOMMEN HIT TILL


VEM KAN BLI MEDLEM?        Förening och nätverk för oss Nack- , Rygg- och Hjärnskadade till följd av direkt och indirekt våld samt våra anhöriga, samt alla övriga intresserade som kan bli stödmedlemmar. 

Nu halva priset på medlemskapet för resten av 2016. Klicka här

NRH stödjer forskning, utbildning och spridning av kunskap om skador som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud. Skador som alltför ofta medför bestående och invalidiserande besvär. 

NRH verkar för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om behovet av förbättrad diagnostik och mer jämställd vård för de som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada. Principen om alla människors lika värde och rätt till vård skall gälla.

Varje patient som drabbats av ett direkt eller indirekt våld mot kotpelare och/eller huvud borde tidigt i förloppet få lämna en fullständig symptombeskrivning (besvärsritning). De borde också undersökas noggrant och strukturerat både manuellt och, vid behov, med bild- och andra diagnostiska metoder. Detta särskilt med inriktning på eventuell nervpåverkan och/eller instabilitet i kotpelaren. När detta inte sker söker sig många patienter utomlands för att få hjälp och riskerar därmed att bli ”vårdflyktingar”.

I Sverige är varje år runt 100 000 individer med om en trafikolycka som innebär risk för skada. Omkring 30 000 får akuta besvär tydande på nackskada. En del får också besvär talande för rygg- och/eller hjärnskada. Andra skadas i olyckor vid fall, dykning eller idrott. En del av de skadade blir helt återställda men andra utvecklar bestående och med tiden förvärrade besvär. Andelen skadade som får bestående besvär varierar. I en studie från Göteborg visades att så många som 55 % hade utvecklat bestående besvär 17 år efter nacktrauma. Bunketorp L, Nordholm L, Carlsson J. A descriptive analysis of disorders in patients 17 years following motor vehicle accidents. Eur Spine J 2002;11(3):227-34.

De som drabbas av bestående besvär efter våld mot kotpelare och/eller huvud har ofta svårt att få adekvat utredning av sina skador. Många upplever att de inte tas på allvar eller bedöms som psykiskt svaga. Konsekvensen av bristfällig utredning kan bli felaktig eller ospecifik diagnos vilket i sin tur kan medföra felaktig bedömning hos Försäkringskassa och försäkringsbolag. Detta kan i sin tur leda till ekonomisk misär för den skadade och dess närstående.

För att förbättra omhändertagandet av personer med nack-, rygg- och/eller hjärnskada krävs utbildning och forskning. Utbildning för att öka kunskaperna bland vård-/försäkringspersonal. Forskning för att långsiktigt utvärdera och optimera diagnostik och behandling. Därtill behöver inrättas centra med specialkompetens och teknisk utrustning för högkvalitativ funktionell bilddiagnostik som idag finns i andra länder men saknas i Sverige. Vi behöver också skapa strukturerade kvalitetsregister där personer som skadats kan dokumentera sina besvär via nätet, t.ex. 1177 Vårdguiden, och därifrån få råd och ledning och evidensbaserad vård. För att uppnå dessa mål måste beslutsfattare förstå att behovet är stort och agera därefter.

Pressmeddelande  •  Aug 17, 2016 08:00 

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma. Läs pressreleasen här

Ge en gåva till förmån för Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt till utredningar och diagnos efter trauma! 

Insättning på NRH Fonden – 

Nack-, Rygg- och Hjärnskadadefonden via

Pg: 900 532-3

Bg: 900-5323

Swish: 123-054 05 67

 

Nu halva priset på medlemskapet för resten av 2016.

Varmt välkommen att gå med!

Tillsammans når vi målet!

Vill Du bli medlem, nu 100:- (ord pris: 200:-) för enskild medlem eller 200:- (ord. pris 400:-) för familjemedlemskap för 2016 avgiften betalas in på bankgiro: 5013-5250

OBS! Alla medlemsutskick kommer att ske via e-post därför bör alla blivande medlemmar registrera sina e-postadresser via föreningens e-postadress. 

Om du inte har fått något bekräftelsemejl på medlemskap efter inbetalning. Kontrollera då din "övrigt" korg. Dina sekretessinställningar kan ha sållat bort mejl till inkorgen och de råkar hamna fel. Om inte du hittar något där kontakta oss igen, då har något annat fel uppstått. Till kontaktformuläret 


Uppdaterad 2016-06-22  vid 1177 

Fakta och Rådgivning i sjukvården

Pisksnärtsskada – whiplashskada  

citat "Skador kan uppstå främst i ryggradens ligament, diskar, nervvävnad, senvävnad och muskelvävnad. En så pass låg fordonshastighet som 6-8 kilometer i timmen kan, om du är oförberedd, leda till att huvudet och halsryggen utsätts för krafter på upp till 4,5 G, vilket anses vara gränsen för uppkomsten av en lättare pisksnärtsskada."

Läs mer på 1177

"Trafikkskade og whiplash:

Du kan få nakkeskade hvis du krasjer i lav hastighet

Det er fullt mulig å bli påført en whiplash-skade selv om hastighetsendringen på bilen er lav under en kollisjon. Det slår overlege og førsteamanuensis i trafikkmedisin, Olle Bunketorp, fast i en vitenskapelig artikkel som dinerstatning.no publiserer i dag".Läs hela 

"WAD – Criteria for evaluation of causality" 

Vetenskaplig artikel författare Olle Bunketorp, MSc, MD. Consultant in Orthopaedic Surgery, Sahlgrenska University Hospital. Associate Professor, Sahlgrenska Academy, University of Göteborg Juni 2016   Läs den här 

RÄTTSSÄKER PERSONSKADEREGLERING

En studie bland nackskadade inom Personskadeförbundet RTP 

Framtagen av

Personskadeförbundet RTP Västerås lokalförening, 

Leg. Läkare Medicine Doktor Bo C Bertilson 

Leg. Läkare Medicine Doktor Gunilla Bring

Frågor som rapporten tar upp är bl.a, 

 • Hur lång kan försäkringsbolagens handläggnings tid vara?

 • Hur fördelar försäkringsbolagen uppdragen åt sina medicinska rådgivare?

 • Har andelen godkända samband förändrats över tid?

 • Har den medicinska invaliditetsgraden förändrats över tid?

 • Förekommer det indragna ersättningar?

 • Hur ser rättegångskostnaderna ut?

Läs rapporten KLICKA HÄR 

För mer infomation se  RTP Västerås hemsida


Therése vann försäkringstvist

 

"KARLSTAD: Sju operationer och 23 år efter den svåra trafikolyckan

Den mötande föraren avled. En kamrat till Therése bröt nacken. Själv skickades hon hem från sjukhuset ”med en bula i huvudet”.


– Jag hade jätteont i huvudet. Mamma tvingade iväg mig på röntgen någon dag senare.

En förslitningsskada, sa läkarna.

Brutit nacken

 

I själva verket hade hon brutit nacken. Det konstaterades 2008 i samband med hennes andra av sammanlagt sju nackoperationer."

Läs hela artikeln i NWT Klicka här

En nackskadad kvinnas levande historia!

PSYKISKT SJUK ELLER FYSISK SKADA” VEM HAR RÄTT

"En nackskadad kvinnas levande historia om hur hon blev bollad runt mellan olika instanser i sjukvården och olika myndigheter under elva år och blev både handikappad och invalid." läs om Armineh och hennes kamp via bloggen Nackskadad.com 

"Jaw symptoms and signs and the connection to cranial cervical symptoms and post-traumatic stress during the first year after a whiplash trauma."

Severinsson Y1, Bunketorp OWenneberg B.

CONCLUSIONS:

Jaw symptoms are seldom reported during the acute phase after a whiplash trauma. Women more often than men develop jaw symptoms during the first year. Jaw symptoms and signs may develop also after low-speed impacts, especially after rear-end collisions. Jaw symptoms and signs should be observed after whiplash trauma, especially in those with headache, pronounced neck problems, cranial neck symptoms and post-traumatic stress." Klicka in på PubMed

 The Pain Relif Foundation 

 • What is Craniocervical Instability?

 • How does Craniocervical Instability occur?
 • What are the Symptoms of Craniocervical Instability?
 • How is Craniocervical Instability Diagnosed
 • What is the treatment for Craniocervical Instability? för svar klicka här

"MR Imaging Findings in Spinal Ligamentous Injury"

Clinical instability of the spine after trauma occurs when the spinal ligaments and bones lose their ability to maintain normal alignment between vertebral segments while they are under a physiologic load. Instability can lead to further injury, pain, or deformity and can require surgical stabilization. MR imaging has been shown to be helpful in the detection of ligamentous injury" 

läs mer Klicka här

 och i PubMed Klicka här


025142