Bli medlem i NRH 

 VEM KAN BLI MEDLEM?

Förening och nätverk för oss Nack-, Rygg- och Hjärnskadade till följd av direkt och indirekt våld samt våra anhöriga, samt alla övriga intresserade som kan bli stödmedlemmar.

NRH stödjer forskning, utbildning och spridning av kunskap om skador som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud. Skador som alltför ofta medför bestående och invalidiserande besvär. 

NRH verkar för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om behovet av förbättrad diagnostik och mer jämställd vård för de som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada. Principen om alla människors lika värde och rätt till vård skall gälla.

Varje patient som drabbats av ett direkt eller indirekt våld mot kotpelare och/eller huvud borde tidigt i förloppet få lämna en fullständig symptombeskrivning (besvärsritning). De borde också undersökas noggrant och strukturerat både manuellt och, vid behov, med bild- och andra diagnostiska metoder. Detta särskilt med inriktning på eventuell nervpåverkan och/eller instabilitet i kotpelaren. När detta inte sker söker sig många patienter utomlands för att få hjälp och riskerar därmed att bli ”vårdflyktingar”.

I Sverige är varje år runt 100 000 individer med om en trafikolycka som innebär risk för skada. Omkring 30 000 får akuta besvär tydande på nackskada. En del får också besvär talande för rygg- och/eller hjärnskada. Andra skadas i olyckor vid fall, dykning eller idrott. En del av de skadade blir helt återställda men andra utvecklar bestående och med tiden förvärrade besvär. Andelen skadade som får bestående besvär varierar. I en studie från Göteborg visades att så många som 55 % hade utvecklat bestående besvär 17 år efter nacktrauma. Bunketorp L, Nordholm L, Carlsson J. A descriptive analysis of disorders in patients 17 years following motor vehicle accidents. Eur Spine J 2002;11(3):227-34.

De som drabbas av bestående besvär efter våld mot kotpelare och/eller huvud har ofta svårt att få adekvat utredning av sina skador. Många upplever att de inte tas på allvar eller bedöms som psykiskt svaga. Konsekvensen av bristfällig utredning kan bli felaktig eller ospecifik diagnos vilket i sin tur kan medföra felaktig bedömning hos Försäkringskassa och försäkringsbolag. Detta kan i sin tur leda till ekonomisk misär för den skadade och dess närstående.

För att förbättra omhändertagandet av personer med nack-, rygg- och/eller hjärnskada krävs utbildning och forskning. Utbildning för att öka kunskaperna bland vård-/försäkringspersonal. Forskning för att långsiktigt utvärdera och optimera diagnostik och behandling. Därtill behöver inrättas centra med specialkompetens och teknisk utrustning för högkvalitativ funktionell bilddiagnostik som idag finns i andra länder men saknas i Sverige. Vi behöver också skapa strukturerade kvalitetsregister där personer som skadats kan dokumentera sina besvär via nätet, t.ex. 1177 Vårdguiden, och därifrån få råd och ledning och evidensbaserad vård. För att uppnå dessa mål måste beslutsfattare förstå att behovet är stort och agera därefter.

'VILL DU BLI MEDLEM I FÖRENINGEN? 

Fyll i kontaktformuläret nedan samtidigt som du sätter in avgiften på föreningens bankgiro

Sänkt medlemspris för nytt medlemskap 2017. Nu 125:- (ordinarie pris 225:-) för enskild medlemskap och 225:- (ordinarie pris 325:-) för familjemedlemskap      

OBS! För familjemedlemskap ska alla vara skrivna på samma adress. Medlemsavgiften betalas in på bankgiro: 5013-5250

Medlemskapet kräver följande kontaktuppgifter: namn, postadress, e-post, telefonnummer. Du är medlem från och med att medlemsavgiften har inkommit på föreningskontot, först då förs personen in i medlemsförteckningen.

Om du inte har fått något bekräftelsemejl på medlemskap efter inbetalning. Kontrollera då din "övrigt" korg. Dina sekretessinställningar kan ha sållat bort mejl till inkorgen och de råkar hamna fel. Om inte du hittar något där kontakta oss igen, då har något annat fel uppstått.

OBS! Alla medlemsutskick kommer att ske via e-post därför bör alla blivande medlemmar registrera sina e-postadresser via föreningens e-postadressDet gåvobevis för gåvor till NRH fonden, beställning görs via e-post, Du får gåvobeviset när gåvan är inne på kontot för NRH Tomas Alsbros minnesfond: 764001-4 

Vill Du sätta in en gåva till NHR fonden  

Kontakt via mejl till föreningen: forening@nackskada.se

NRH minnesfond: nrh.minnesfond@nackskada.se 

Adress: Personskadeföreningen NRH

Box 4, 671 21 Arvika   

Org nr: 802496 – 4085