Bok och filmtips!

 

 Open access peer-reviewed chapter

Craniocervical Junction Syndrome: Anatomy of the Craniocervical and Atlantoaxial Junctions and the Effect of Misalignment on Cerebrospinal Fluid Flow

By Scott Rosa, John W. Baird, David Harshfield and Mahan Chehrenama

Submitted: November 6th 2017Reviewed: December 4th 2017Published: August 1st 2018

DOI: 10.5772/intechopen.72890

"Weakening and disruption of the key stabilizers of the CCJ can lead to a head forward posture resulting in loss or reversal of the cervical lordosis. This straightening effectively lengthens the spinal canal. The dentate ligaments stabilize the position of the spinal cord in the center of the spinal canal. The spinal cord subsequently can become tethered to each spinal segment by way of the dentate ligaments, and such loss of the cervical lordosis may create traction on the spinal cord resulting in a caudal downward pulling of the brain and cranial elements (brainstem/cerebellar tonsils) downward into the foramen magnum [1617]. This can result in an acquired cerebellar tonsillar ectopia, which can interfere with the cerebral spinal fluid flow of CSF, resulting in a disequilibration of arterial and venous flow while degrading the nutritive, restorative and support function of the CSF for the central nervous system (Figure 5) [18]. Läs mer via IntecOpen https://www.intechopen.com/books/hydrocephalus-water-on-the-brain/craniocervical-junction-syndrome-anatomy-of-the-craniocervical-and-atlantoaxial-junctions-and-the-ef

Truth Doesn'T Have A Side

My Alarming Discovery About the Danger of Contact Sports av Bennet Omalu

 In Truth Doesn’t Have a Side, discover the truth about CTE: Its causes and symptoms, how we might keep our children safe and guide professional athletes when CTE sets in. The problem of CTE is coming to light with each new story about an athlete’s concussion problem, and we are likely facing dramatic changes to professional sports. You’ll be inspired by Dr. Bennet Omalu a man driven by his love and concern for the welfare of all people, and his professional vow to speak the truth

Köp boken t.ex. via bokus Klicka här

eller via amazon klicka här

IFV 2013 Dr. Bennet Omalu on CTE and Brain Injuries

                 

           CONCUSSION

Baserad på verklighet Will Smith spelar rollen som dr Bennet Omalu. The NFL's Concussion Crisis. Investigate the health crisis that threatens NFL players and the long-term fortunes of football. Will Smith stars as an American hero who took on an institution to deliver the truth.  


Baserad på verklighet Will Smith spelar rollen som dr Bennet Omalu. The NFL's Concussion Crisis. Investigate the health crisis that threatens NFL players and the long-term fortunes of football. Will Smith stars as an American hero who took on an institution to deliver the truth. Se trailer klicka på bilden.

 

Frontline League of Denial, 2013 

New publication: 

The Cranio-cervical Syndrome and MRI

Sat 11 Apr 2015

Medserena Clinical Director Professor Francis Smith is the co-editor of, and contributor to, this new book covering the way rapid advances in MRI are transforming the treatment of patients suffering from the cranio-cervical syndrome(CCS) Articles in this publication have been written by leading international experts in the field. His own chapter focuses on Upright MRI of the cranio-cervical junction, an area in which Medserena Upright MRI Centre has established a high level of expertise and experience.

NOW AVAILABLE from Karger  ISBN 978-3-318-02696

Klicka här

 

"Shamanens sång -om en oundviklig människa" 

av Jan Lidbeck numera pensionerad, med dr, smärtläkare Tidigare enhetschef för Smärtrehab, Helsingborgs lasarett, överläkare vid Sektionen för specialiserad smärtrehabilitering och Kompetenscentrum (område smärta), Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus och ledamot av Medicinska rådet för rörelseorganens sjukdomar vid Södra Regionvårdsnämnden. 

"Sedan mitten av 90-talet pågår ett tyst krig. Det är ett krig mellan läkare, de sjuka och Försäkringskassan. Politiska beslut kring sjukförsäkringen har ofta påverkats av hörsägen och mytbildning snarare än av medicinsk vetenskap. I dagens hårdnande samhällsklimat erbjuds ensidiga tolkningar av en komplex verklighet.

Detta har krävt många offer. Vi läkare är inlärda att förstå verkligheten utifrån objektiva mätvärden. Men de som drabbats av kronisk smärta kan inte förstås. De väcker känslor av hjälplöshet och ångest hos läkare. Förnekande och förskjutning blir för en del ett sätt att hantera sin frustration.

Detta destruktiva förhållningssätt har idag fått stöd i det inhumana regelverket kring sjukskrivning. Sjukvårdens möte med den smärtsjuke riskerar bli en katastrof med dödlig utgång.

Shamanens sång skildrar detta samhällsmedicinska drama. Berättelsen bygger på mina erfarenheter som smärtläkare under två decennier." Shamanens sång hemsida

Adlibris

Filmad föreläsning -En berättelse sedd från insidan 

Jan Lidbeck Pensionerad med dr, smärtläkare Tidigare enhetschef för Smärtrehab, Helsingborgs lasarett, överläkare vid Sektionen för specialiserad smärtrehabilitering och Kompetenscentrum (område smärta), Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus och ledamot av Medicinska rådet för rörelseorganens sjukdomar vid Södra Regionvårdsnämnden.


Inledning -En nackskadad kvinnas levande historia!

PSYKISKT SJUK ELLER FYSISK SKADA” VEM HAR RÄTT

"En nackskadad kvinnas levande historia om hur hon blev bollad runt mellan olika instanser i sjukvården och olika myndigheter under elva år och blev både handikappad och invalid." läs om Armineh och hennes kamp via bloggen  Nackskadad.com  

Trilogin Folkbödlarna av Bertil Lindqvist

"Detta är ett nutidsdrama som berättar vad som först kan verka som en kriminalhistoria. Huvudpersonerna, media och polisen, i nu nämnd ordning, inser ganska snart att detta inte är något man upplevt tidigare och därför inte vet hur man ska lösa eller hantera problemet.

Utförandet av de mord som förekommer i denna roman har såvitt författaren erfar aldrig tidigare förekommit eller beskrivits i den svenska kriminalhistorien. Detta får väl gälla tills annat bevisats.

En annan mycket stor skillnad är att mördarna eller anstiftarna, själva väljer ut den journalist som därigenom får information långt tidigare än rättsväsendet. Informationen är också mer detaljrik än polisen själva kan åstadkomma. Hur påverkar detta vårt samhälle? Kan denna lilla detalj rubba hela vårt nuvarande samhälles grundvalar?

Romanen är en blandning av fiction och verkliga händelser och på denna sajt kommer dokument att publiceras, så att läsaren själv kan ta del av vad som är oomkulrunkelig sanning och ett bevis på vad som händer i vårt land."  Se hemsidan

____________________________________________________________________

MISSHANDLAD i SJUKVÅRD OCH RÄTTSVÄSENDE av Carin Millfors

"Den 10 juli år 2000 förändras Carins liv i en handvändning. En bilolycka ger henne allvarliga nackskador. Direkt förändras Carin, hennes minne försämras, hon får konstant smärta. Skadan leder till att den levnadsglada och aktiva Carin förlorar sitt arbete sex veckor senare och möjligheten att leva det liv som hon brukade som hon var van vid."  se hemsidan

 

 
_________________________________________________

"Ut ur dimman" av dr Ulla Bergholm

"En till synes obetydlig påkörningsolycka förändrade livet totalt för bilföraren, en 50 årig kirurg. På 0,3 sekunder ändades den framgångsrika karriären. Det var den tid det tog för att knäcka nacken och för hjärnan att studsa mot skallbenet. Skadorna gav upphov till en mängd bisarra symptom och en invaliditet som varken syntes utanpå eller med konventionella undersökningsmetoder. Efter år av förnekelse, både från patienten, närstående, sjukvården och resten av samhället, kunde den långa vägen till ett nytt liv börja. Konsekvenserna av att ha drabbats av en okänd skada, där politiska motiv delvis ligger bakom förnekelsen av diagnosen, ledde till en törnbeströdd väg genom vårt i övrigt välorganiserade samhälle. Om denna resa handlar boken. Förhoppningen är att berättelsen kan vara andra skadade, deras anhöriga och samhället till hjälp för att förbättra vården av en ständigt växande skara trafikoffer med hjärnskador." Ut ur dimman

Läkarens upplevelse av en »obefintlig« sjukdom  Resention i läkartindningen 

_______________________________________________________________ 

"SMÄRTGRÄNS – att leva med whiplash" av Lina Sellgren

En ung kvinna, en bilolycka, en nackskada och ett liv som aldrig mer blir sig likt – En sann berättelse. se mer 

 

 


 
_____________________________________________________

"Skadad i trafiken" 

av Ola Schönning och Marie Svendelius

"Författarna till boken Skadad i trafiken beskriver här på ett enkelt och lättfattligt sätt vilka regler som gäller och vilken ersättning personer som har skadats i trafiken har rätt till. Med flera exempel gör författarna det krångliga ersättningssystemet begripligt. Detta system gäller inte bara vid trafikskador utan vid alla de skador där skadeståndsrättsliga regler används (arbetsskador, överfalls-skador, ansvarsskador, patientskador m.fl.). Vissa frågeställningar i boken ges ett lite större utrymme. I dessa avsnitt - som ofta är svårbedömbara - redovisas olika uppfattningar mot bakgrund av förarbeten, doktrin, rättfall och cirkulärreferat." Köp boken

 ______________________________________________________________

"Fallet Ingrid"

En trafikinvalids kamp mot Skandia av Curt Rådström

"Förord

Under mina år som journalist har jag kommit att intressera mig för den lilla människans problem i den hårt styrda och invecklade byråkratiska värld där hon lever.

Trots en rad skyddsmekanismer fungerar inte alltid rättssäkerheten. Vägen dit är också så lång och kämpig att den svage inte alltid orkar nå målet. Man ger upp...

Fallet Ingrid är ett sådant exempel på en svag människas ojämna kamp mot en stark motpart, i detta fallet försäkringsbolaget Skandia.

Fallet Ingrid blev 16 artiklar i Expressen våren 1979.

Boken är en sammanställning av tidningsartiklarna. Materialet återges i huvudsak som det förekom i tidningen, men har redigerats rent tekniskt för bokproduktionen.

Mig veterligt är det första gången som ett försäkringsfall återges i bokform. Jag tror att det är på tiden att ett autentiskt försäkringsärende får en sådan publicitet och väcker debatt om förhållandena inom svensk försäkringsbransch.

Det är min förhoppning att fallet Ingrid dels ska väcka ansvariga på alla nivåer till eftertanke och införande av rutiner som förhindrar ett återupprepande, dels ge människor, som känner sig maktlösa, inspiration till att inte ge upp.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att framföra ett tack till orädda personer, anonyma och icke anonyma för läsaren, som gjorde det möjligt för mig att nå de fakta i fallet Ingrid som Skandia gjorde sitt bästa för att dölja.

Ett tack också till alla på Expressen och därefter Mariebergs Förlags AB som gjorde det möjligt för mig att kunna ge offentlighet åt fallet Ingrid. Tack för att ni vågade!

Stockholm i augusti 1979

Curt Rådström"  läs boken via whiplahinfo  

 

 

 


Om