Filmer och Power Point presentationer från föreläsningar vid Personskadeföreningen NRH:s Seminarium 

Sidan är kontinuerligt under uppdatering. Filmer och Power Point presentationer som av föreläsarna godkänns för publicering på hemsidan läggs ut efter hand.

Samverkansmöte på temat: Överlappande syndrom 2 maj 2019 ABF Stockholm/ABF-huset, Stockholm 
 
NRH bjöd in beslutsfattare för hälso- och sjukvård, politiker, vårdgivare och organisationer
 vars medlemmar har likartade symptom/besvär och diagnoser som medlemmar i NRH. Inbjudna var representanter för diagnoserna: EDS, ME, Fibromyalgi, Dystoni, Migrän, Huvudvärk, Smärta, Symtom från ryggraden. 

Vi i NRH tror på samverkan mellan patientföreningar och specialistresurser för att synliggöra både syndromen och problemen de medför. Ett viktigt mål är att öka och samla kunskap och initiera forskning och utvärdering av diagnostik och behandling. Vi bjöd/bjuder in till samverkan för att skapa hållbara förbättringar både för patienter, vårdgivare samt berörda beslutfattare. 

Överlappande syndrom” Vad är EDS -Ehlers -Danlos syndrom? Referat av dr Eric Ronge. Läs mer på bloggen klicka här 


Överlappande syndrom” – likheter och skillnader gällande symtombilden vid olika tillstånd/skador föreläsning med dr Gunilla Bring vid samverkansmöte på temat: Överlappande syndrom 2 maj 2019, ABF Stockholm/ABF-huset, Stockholm

 


ME/CFS  och överlappande syndrom föreläsning med dr Bo C Bertilson vid samverkansmöte på temat: Överlappande syndrom 2 maj 2019, ABF Stockholm/ABF-huset, Stockholm


Nedladdningsbar Power Point presentation föreläsning på ABF Stockholm torsdagen den 2 maj av Bo C Bertilson, MD, PhD, Forskningsledare ME/CFS-Center, Akademiskt primärvårdscenter, Region Stockholm och Sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, Karolinska Institutet, Kliniker på Torvallakliniken 

 

 Nedladdningsbar Power Point presentation föreläsning på ABF Stockholm torsdagen den 2 maj av Gunilla Bring, Medicine doktor, Specialist i rättsmedicin Utnämndes av Svea hovrätt till landets ledande whiplashexpert. 2010, Doktorerade med avhandlingen ”Whiplash relaterade skador och följdtillstånd - Biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem”, Umeå 1996. Tidigare vid Belastningsskadecentrum i Umeå EDS och HSD" vanliga men försummade diagnoser ” föreläsning med dr Eric Ronge, vid samverkansmöte på temat: Överlappande syndrom 2 maj 2019, ABF Stockholm/ABF-huset, Stockholm 
Försäkringsmedicinskt seminarium 1 november 2018 

Plats Mölndals Sjukhus.

Åhörar kopior Power Point presentation  

Olle Bunketorp, överläkare i ortopedi och docent i trafikmedicin 

Whiplashrelaterade besvär - kriterier för bedömning av orsakssamband  ”Komplicerade/oklara skademekanismer; Paradoxala förhållanden; Diagnostikens otillräcklighet; Riskfaktorer för långvariga besvär; Kan besvär variera med tiden?” ”Alternativa förklaringar och konkurrerande faktorer – hur avgöra?” 

 

Kan whiplashvåld ge hjärnskador? 


Magnus Forsman, advokat/partner Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB

Belysa hur försäkringsgivare och domstolar i Sverige bedömer sambandet mellan personskador och senare svåra besvär  –  ”Invaliditet – medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, arbetsoförmåga, livränta  Hur påverkar försäkringskassans bedömningar försäkringsbolagen och vice versa”  ”Exempel på domslut, aktuell praxis, domskäl, juridiska bedömningar” ”Trafikskadenämnden – alternativ tvistlösning”  
ÖVERLAPPANDE SYNDROM. Seminariedag den 2 november 2018 om överlappande syndrom. Liknande symtom-/besvärsbild efter traumatisk nackskada/hjärnskakning som vid ME, Ehler-Danlos syndrom (EDS), med flera allvarliga tillstånd. Hur ställa orsaksdiagnos och undvika under-diagnostisering? Likheter och skillnader och möjlighet till behandling.


Lauri Soinne Neurolog/Neurologist, MD, PhD, Adj. Professor, Finland ”Nackinstabilitet och hypermobilitet - vad kan vi lära oss av hypermobilitetssyndrom?” 

 

Malin Lindh Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin ”Hjärnskadesymtom efter whiplashvåld.” 


Bo C Bertilson Med Dr, leg läkare, specialist i allmänmedicin, forskningsledare. Karolinska Institutet, Stockholm ”Diagnostik och operativ behandling av ett fall.” Peter Borenstein, Med Dr, specialist i neurologi, professor emeritus i neurologi, chefläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg  ”Kognitiva störningar efter whiplash-våld.” 

 


Onsdag den 14 mars 2018 på Bragée kliniker Karlavägen 100, Stockholm Dr Björn Bragée presenterar verksamheten med ledorden att patienten ska vara Trygg och Trodd. Kliniken erbjuder hjälp till patienter med Smärta/utmattning, ME/CFS


Michael D Freeman, MD, PhD, MPH, FAAFS, Oregon, US. 

2 Lectures Lecture 1 are 12 minutes long: "The diagnostic accuracy of cervical spine fluoroscopy for detecting somatic injury following whiplash trauma." Followed by Lecture 2 "Systematic medicolegal injury causation." 

New paper on causal methods in orthopedic practice: Freeman MD. A Practicable and Systematic Approach to Medicolegal Causation. Orthopedics. 2018 Mar 1;41(2):70-72. Read more klick here

 


Lauri Soinne, Neurolog/Neurologist, MD, PhD, Adj. Professor, Finland. Lecture: 'Network of Networks: the Central Vestibular Connectivity of the Brain' 


Carsten Tjell MD, PhD Otoneurology Centre, Vennesla, Norge Lecture: ´Symptoms in patients with WAD: neckpain, headache, TMJ-pain, generalized pain, cognitive disturbances, visual disturbances, fatigue, tinnitus, vertigo, dizziness etc.Försäkringsmedicinskt seminarium onsdagen den 22 november om:
Whiplashtrauma och sena besvär – samband eller ej?

Whiplashvåld kan ge långvariga besvär. Invaliditet och arbetsoförmåga på grund av whiplashrelaterade besvär skall kompenseras om man är försäkrad och om besvären efter en skadehändelse kan visas bero på denna händelse. Förhoppningsvis sker så i de flesta fall, men alltför många upplever sig orättvist bedömda av sin försäkringsgivare – och av domstolar. Rättvisan kan te sig nyckfull. Hur kan bedömningar förbättras?

FÖRELÄSARE OCH DISKUSSIONSHÅLLARE
Gunilla Bring, MD och specialist i rättsmedicin; Olle Bunketorp, överläkare i ortopedi och docent i trafikmedicin; Malin Christensson, advokat. 

MODERATOR: Malin Lindh, Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin 

 

Gunilla Brings inledning vid Försäkringsmedicinskt seminarium i Lund. 

Whiplashrelaterade besvär. Kriterier för bedömning av orsakssamband. NRH-s seminarium i Lund 171122 

Olle Bunketorp civilingenjör, läkare Specialist i ortopedisk kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Docent i trafikmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

"Whiplashrelaterade besvär, på engelska, Whiplash Associated Disorders (WAD) har orsakat frustrerande problem sedan årtionden. Whiplashbesvär är svåra att förstå eftersom ryggskademekanismer kan vara komplicerade, vissa ryggskador är svåra att diagnosticera, vissa ryggskador läker dåligt.

Svårigheterna gäller särskilt skattningen av kollisioners svårighetsgrad, individens skadetolerans, smärtfysiologi.

Dessutom finns paradoxala förhållanden som försvårar förståelsen.

Därför är det inte konstigt att många whiplashpatienter möts med misstro av vård och försäkringsgivare. Och inte får rätt sjukvård eller försäkringsersättning. 

Denna presentation syftar till att beskriva några av dessa olägenheter 
när det gäller bedömning av om det finns samband mellan ett whiplashvåld och senare besvär." 


Kan whiplashvåld ge hjärnskador. NRH-s seminarium i Lund 171122

Olle Bunketorp, Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Om huruvida whiplashvåld, skakvåld kan ge hjärnskador har diskuterats länge. I föreläsningen redogörs ökad risk och krockvåldets betydelse eller saknar hastigheten betydelse läs mer i  


Malin Chrisensson WHIPLASHTRAUMA OCH SENA BESVÄR -SAMBAND ELLER EJ? Trafikskadenämnden, Effekter av det nya reglementet. PRAXIS, Principen om försäkrad i befintligt skick grundläggande men bortglömd. BEVISKRAVET: Hur stort är det, över 50% när det är klart mer sannolikt. OMPRÖVNING mm. 

 

Personskadeföreningen NRH:s seminariedag den 23 november om: NACKSKADOR och dess följder 

Radiologisk undersökning, diagnostisering och behandling – vad finns att tillgå?


MODERATOR: Peter Borenstein Adjungerad professor i neurologi vid Högskolan i Borås. Chefsläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg  

Med Dr, leg läkare, specialist i allmänmedicin, forskningsledare Bo C Bertilson, Karolinska Institutet, Stockholm

Correlation between upright magnetic resonance imaging and physical examination findings of nerve involvement and instability in the cervical spine in patients with whiplash associated disorder

 


Professor Francis W. Smith, MD., FRCR, FRCS, FFSEM., from The Positional MRI Centre, University of Aberdeen. Medserena Upright MRI center, London, UK Lecture: ” The radiology of whiplash injury and the craniocervical syndrome” 


Power Point presentationen ”The radiology of whiplash injury and the craniocervical syndrome”

Professor Emeritus Francis W Smith, Medserena Upright MRI center, London, UK”Hjärnskadesymptom efter whiplashvåld” Om uppkomst och hur stort behöver skadevåldet vara? Konsekvenser av hjärnskada orsakad av indirekt våld.  Diffusa Axon skador DAI kan synas vid MRI undersökningar av hjärnan mm.

Malin Lindh Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin 

Hjärnskadesymtom efter whiplashvåld
NHR Lund 2017 Malin Lindh.pdf (3.92MB)
Hjärnskadesymtom efter whiplashvåld
NHR Lund 2017 Malin Lindh.pdf (3.92MB)Vicenç Gilete, Neurokirurg Chiari and Hypermobility unit, Hospital Teknon, Barcelona Lecture ”Craniocervical instability, atlantoaxial instability and subaxial instaility in whiplash and hypermobility syndrome patients”  


Neurokirurg Bartolomé Oliver, Chiari & Hypermobility Unit. Hospital Teknon, Barcelona Lecture ”Craniocervical instability, atlantoaxial instability and subaxial instaility in whiplash and hypermobility syndrome patients” 


Ett stort tack till filmteamet i SLUSSA som filmade samt redigerade föreläsningsfilmerna!  

Om