OM OSS


De som drabbas av besvär efter våld mot kotpelare och/eller huvud har ofta svårt att få adekvat utredning av sina skador. I Sverige är varje år runt 100 000 individer med om trafikolycka som innebär risk för skada. Andra skadas i olyckor vid fall, dykning eller idrott. Omkring 30 000 får akuta besvär tydande på diskoligamentära skador i ryggen, däribland kraniocervikala övergången. Skador som kan medföra instabilitet, smärta och nervpåverkan, ofta med organdysfunktion som följd. En stor andel skadade får succesiv besvärsutveckling pga tilltagande spondylartros. Eftersom alla organ innerveras från huvud/nacke kan otaliga symptom och därav diagnoser uppkomma såsom tex; nack-huvud-ryggvärk, yrsel och svimning, bett- och sväljstörning, störd hjärtrytm, tarmmotorik och inkontinens samt nedsatt kognitiv och social funktion. Vanliga diagnoser i efterförloppet till NRH-skada är radikulopati i arm och/eller ben, fibromyalgi, ME/CFS, IBS, bruxism, dystoni etc.

För att förbättra omhändertagandet av NRH-skadade krävs nationellt kunskapscentra med klinisk och radiologisk kompetens och utrustning för högkvalitativ funktionell bilddiagnostik. Ett nationellt register över skadade, deras symtom, fynd och upplevelse av vården måste tillskapas för att kunna bedriva FoU och för att långsiktigt utvärdera och optimera diagnostik och behandling. 

NRH stödjer forskning, utbildning och spridning av kunskap om skador, som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud, och som alltför ofta medför invalidiserande, bestående besvär.


NRH verkar för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om att det behövs en förbättrad diagnostik och mer jämställd vård för många av dem som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada. Principen om alla människors lika värde och rätt till vård skall gälla.


Personskadeföreningen NRH 

Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt till utredning och diagnos efter trauma

Adress: Personskadeföreningen NRH, Box 4, 671 21 Arvika

E-post: forening@nackskada.se              

Org nr: 802496 – 4085

Besök våra hemsidor:
www.nackskada.se, www.whiplashinfo.se


NRH Styrelsen:

Ordförande: Anneli Andersson

Vice ordförande: Peter Borenstein, Adjungerad professor i neurologi vid Högskolan i Borås. Chefsläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg.

Ledamot: Anna Jonsson 

Ledamot: Katarina Johansson

Ledamot: Dr Gunilla Bring 
Medicine doktor 
Specialist i rättsmedicin Utnämndes av Svea hovrätt till landets ledande whiplashexpert. 2010 
Doktorerade med avhandlingen ”Whiplash relaterade skador och följdtillstånd - Biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem”, Umeå 1996. 
Tidigare vid Belastningsskadecentrum i Umeå 

Ledamot: Dr Olle Bunketorp 
Civilingenjör, f.d. överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Docent i Trafikmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 

 

Suppleant Daniel Malm

Suppleant Åsa Bergström


I NRHs Vetenskapligaråd ingår följande specialister:

Bo C Bertilson, Leg.läk, Med.dr. Forskningsledare. Bragee kliniker och Muskuloskeletala  funktioner och smärta. Sekt. för allmänmedicin och primärvård, NVS. Karolinska Institutet och Fortbildningsledare APC Smärta och Rörelseorgan

Gunilla Bring, Leg läk, Med Dr, specialist i rättsmedicin.

Olle Bunketorp, Civilingenjör, f.d. överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Docent i Trafikmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 

Malin Lindh, Leg läk, Med Dr, Docent i rehabiliteringsmedicin 

Peter Borenstein, Adjungerad professor i neurologi vid Högskolan i Borås. Chefsläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg.

Per-Olof Eriksson, professor emeritus, Klin Oral fysiologi, Umeå universitet, Umeå 

_________________________________________________________________

Personskadeföreningen NRH:s  Årsredovisning 2015


Personskadeföreningen NRH:s  Årsredovisning 2016 


Personskadeföreningen NRH:s Årsredovisning 2017


 Personskadeföreningen NRH:s Årsredovisning 2018

 

Personskadeföreningen NRH:s Föreningsstadgar 


Personskadeföreningen NRH:s Hantering av personuppgifter enligt GDPROm