OM OSS

NRH stödjer forskning, utbildning och spridning av kunskap om skador, som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud, och som alltför ofta medför invalidiserande, bestående besvär.


NRH verkar för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om att det behövs en förbättrad diagnostik och mer jämställd vård för många av dem som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada. Principen om alla människors lika värde och rätt till vård skall gälla.


Personskadeföreningen NRH 

Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt till utredning och diagnos efter trauma

Adress: Personskadeföreningen NRH, Box 4, 671 21 Arvika

E-post: forening@nackskada.se              

Org nr: 802496 – 4085

Besök våra hemsidor:
www.nackskada.se, www.whiplashinfo.se


NRH Styrelsen:

Ledamot: Anneli Andersson

Ledamot: Anna Jonsson 

Ledamot: Katarina Johansson

Ledamot: Dr Gunilla Bring 
Medicine doktor 
Specialist i rättsmedicin Utnämndes av Svea hovrätt till landets ledande whiplashexpert. 2010 
Doktorerade med avhandlingen ”Whiplash relaterade skador och följdtillstånd - Biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem”, Umeå 1996. 
Tidigare vid Belastningsskadecentrum i Umeå 

Ledamot: Dr Olle Bunketorp 
Överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset 
Docent i Trafikmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 
Ledamot: Dr Bo C Bertilson 
Specialist i allmänmedicin 
Medicine doktor Forskargruppledare Bragée ME-center och

Muskuloskeletala funktioner och smärta vid Sekt. för allmänmedicin, NVS, KI. 
Samordnare för akademisk utveckling Huddinge/Flemingsberg AVC nätverk (Stockholm SV). 
Fortbildningsledare avseende rörelseorgan, smärta, idrott och fysisk aktivitet, Akademisk primärvårdscenter, Stockholms läns Landsting.

Dr. Bo Christer Bertilson, Torvallakliniken i Handen Specialistmottagning Rygg-och Idrottsskador för mer information se Torvallaklinikens hemsida 
 

Suppleant Daniel Malm

Suppleant Åsa Bergström


I NRHs Vetenskapligaråd ingår följande specialister:

Bo C Bertilson, Leg läk, Med Dr, specialist i allmänmedicin.

Gunilla Bring, Leg läk, Med Dr, specialist i rättsmedicin.

Olle Bunketorp, Leg läk, Med Dr, överläkare i ortopedi, Docent i trafikmedicin.

Malin Lindh, Leg läk, Med Dr, Docent i rehabiliteringsmedicin 

Peter Borenstein, Adjungerad professor i neurologi vid Högskolan i Borås. Chefsläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg.

Per-Olof Eriksson, professor emeritus, Klin Oral fysiologi, Umeå universitet, Umeå 

_________________________________________________________________

Personskadeföreningen NRH:s  Årsredovisning 2016 

 

Personskadeföreningen NRH:s Årsredovisning 2017

 

Personskadeföreningen NRH:s Föreningsstadgar 

Personskadeföreningen NRH:s Hantering av personuppgifter enligt GDPR

Om