Samverkan

Vi i NRH tror på samverkan mellan patientföreningar och specialistresurser för att synliggöra både syndromen och problemen de medför. Ett viktigt mål är att öka och samla kunskap och initiera forskning och utvärdering av diagnostik och behandling. Vi bjöd/bjuder in till samverkan för att skapa hållbara förbättringar både för patienter, vårdgivare samt berörda beslutfattare. 

NRH är i samverkan med 

Klicka på bilden och du kommer till deras hemsida


Om