Vetenskapliga studier, artiklar m.m.

Vi håller för närvarande på att skapa innehåll för den här delen. Vi behöver lite mer tid för att kunna matcha våra höga krav på service.

En kartläggningspromemoria med huvudsaklig inriktning på arbetsskador. Av Torbjörn Öhman Citera gärna detta dokument, men ange källan. Bifoga gärna dokumentet i er skriftväxling med myndigheter, domstolar och försäkringsbolag.




Debatt Personskadeförening: Ansvaret borde inte ligga hos SKL 

Publicerad 7 november 2019

Att gruppen nack-, rygg- och hjärnskadade inte fått mer uppmärksamhet och en noggrannare uppföljning är häpnadsväckande. Samhället har inte på ett övergripande och ansvarsfullt sätt tagit reda på hur stor patientgruppen är eller dess behov av vård.

Personskadeföreningen NRH

Publicerad 7 november 2019.

Läs mer, klicka här


PubMed J Spinal Disord. 1992 Dec;5(4):464-75 .

Primary posterior fusion C1/2 in odontoid fractures: indications, technique, and results of transarticular screw fixation.

Jeanneret BMagerl F.

Läs mer, klicka här

___________________________________________________________

PubMed  Ups J  Med Sci. 1999;104(2):131-43. 

The Olerud Cervical Fixation System; a study of safety and efficacy.

Olerud CLind BSahlstedt B.

Läs mer, klicka här

___________________________________________________________

ARJ Amarican Journal of Roentgenology 

September 2000, VOLUME 175 NUMBER 3 

"MR Imaging Findings in Spinal Ligamentous Injury"

Clinical instability of the spine after trauma occurs when the spinal ligaments and bones lose their ability to maintain normal alignment between vertebral segments while they are under a physiologic load. Instability can lead to further injury, pain, or deformity and can require surgical stabilization. MR imaging has been shown to be helpful in the detection of ligamentous injury" 

läs mer Klicka här

 och i PubMed Klicka här

___________________________________________________________

Cervical Spine Injuries - Numerical Analyses and Statistical Survey Karin Brolin Doctoral Thesis Report 2002-29

Läs mer: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:9215/FULLTEXT01.pdf

Cervical Roots as Origin of Pain in the Neck or Scapular Regions

ArticleinSpine 31(17):E568-73 · August 2006         

Läs mer, klicka här

___________________________________________________________

Journal of Biomechanics Volym 76 , 25 juli 2018 , sidor 16-26

Deformation of dorsal root ganglion due to pressure transients of venous blood and cerebrospinal fluid in the cervical vertebral canal

Author links open overlay panel Hua-DongYao Mats Y.Svensson Håkan Nilsson

Läs mer, klicka här 


Cervical spine involvement in rheumatoid arthritis : Diagnostics and treatment of instability due to rheumatism.

Z Rheumatol. 2018 Dec;77

Janssen IShiban EMeyer B.

Läs mer, klicka här

Om